Rijeka je Europska prijestolnica kulture za 2020.

Urijeka naslovnica

Rijeka

Danas je na svečanoj press konferenciji u  17 i 15 u muzeju Mimara u Zagrebu grad Rijeka proglašen Europskom prijestolnicom kulture za 2020. godinu!

Nakon višegodišnjeg procesa priprema gradova kandidata, zatim prvog kruga izbora održanog u proljeće prošle godine, nakon kojeg je međunarodna stručna komisija od 9 gradova kandidata izabrala četiri finalista, te njihove nove faze razrade projekata, danas jeRijeka kao jedna od njih četvoro (Dubrovnika, Osijeka, Pule i Rijeke) pobijedila i odnjela ovu važnu titulu te će se naredne četiri godine pripremati za tu jednu godinu u kojoj bi trebala biti fokus europske kulturne scene.

Dubrovnik

Dubrovnik

Odluku je objavio predsjednik Povjerenstva nezavisnih stručnjaka za izbor hrvatske Europske prijestolnice kulture za 2020. godinu Steve Green, a povjerenstvo je djelovalo u sastavu: : Sylvia Amann, Cristina Farinha, Agnieszka Wlazel – Europski parlament; Steve Green, Jordi Pardo, Suzana Žilič Fišer ˗ Europska komisija; ˗ Ulrich Fuchs, Aiva Rozenberga, Pauli Sivonen – Europsko vijeće; Alain Hutchinson – Odbor regija; Ivana Katurić i Maroje Mrduljaš – nacionalni stručnjaci.

Osijek

Osijek

Izaslanici Povjerenstva (Agnieszka Wlazel, Ulrich Fuchs i Maroje Mrduljaš) obilazili od 17. do 21. ožujka gradove kandidate kako bi neposrednim uvidom procijenili predanost gradova kandidaturi i posvećenost projektu.

Pula

Pula

Prezentacijske knjige gradova, kao i  njihove službene web stranice možete pogledati na sljedećim linkovima: Dubrovnik, Osijek, Pula i Rijeka.

Čestitamo gradu Rijeci na pobjedi!

0