Kontakt

Svoje upite i prijedloge šaljite na: [email protected]

Marketing i prodaja:

Kristina Mišlov
[email protected]

Željka Sušić
[email protected]

Valerija Franjić
[email protected]

Content coordinator:

Sanja Miler
[email protected]

Redakcija:

Ana-Marija Topolčić
[email protected]

Dunja Rudman
[email protected]

Lucija Zidić
[email protected]

Tea Perić
[email protected]

Gabrijela Cerovec
[email protected]

Željka Orešković
[email protected]

Martina Petrović
[email protected]

Dorotea Gubić
[email protected]

Dora Olujić
[email protected]

Sara Markov
[email protected]

 

Uredništvo: Nova Ves 11 (Centar Kaptol), 10000 Zagreb

Vanjski suradnici: Ilina Cenov, Lucija Bilandžić Matić, Dijana Kokot, Iva Savić, Nina Jurišić, Tatjana Pastuović Klaić, Nataša Rajčević, Tonka Radić Čobanov, Mirjana Šmit, Katarina Đozović, Doris Valković, Ena Kokanović Nagy, Mihaela Kozarić Šebrek, Bruna Vučak, Janja Benić, Mateja Sučević, Korana Marović.

Fotografkinje: Sanja Jagatić (Sanja Jagatić Photography), Marija Laća (Marija Laca Photography), Sanja Tušek (Foto.hr by Sanja Tušek

Osnivačica:
Iva Radić
[email protected]

JOURNAL MEDIA D.O.O.
Remetski kamenjak 2e
Zagreb
Tvrtka upisana u sudski registar:
Trgovački sud u Zagrebu, Tt-14/29256-2
MBS: 080948689
OIB: 46023460530
IBAN otvoren u RBA, Petrinjska 59, 10 000 Zagreb
IBAN: HR0724840081107187905
Iznos temeljnog kapitala: 20.000,00 kn
Osoba ovlaštena za zastupanje: Iva Radić Balaban, direktorica

Zatvori