Kontakt

Svoje upite i prijedloge šaljite na: [email protected]

Marketing i prodaja:

Kristina Mišlov
[email protected]

Sanja Miler
[email protected]

Stella Vukić
[email protected]

Valerija Franjić
[email protected]

Redakcija

Glavna urednica:

Dunja Rudman
[email protected]

Izvršna urednica:

Željka Orešković
[email protected]

Novinari:

Ana-Marija Topolčić
[email protected]

Gabrijela Cerovec
[email protected]

Karmen Miletić
[email protected]

Kata Biloš
[email protected]

Kim Dragović
[email protected]

Lucija Zidić
[email protected]

Martina Petrović
[email protected]

Sara Brborović
[email protected]

Social Media Manager:

Dorotea Gubić
[email protected]

Uredništvo: Nova Ves 11 (Centar Kaptol), 10000 Zagreb

Vanjski suradnici: Ilina Cenov, Lucija Bilandžić Matić, Nives Čavić, Dijana Kokot, Iva Savić, Nina Jurišić, Tatjana Pastuović Klaić, Irena Gavran, Nataša Rajčević, Tonka Radić Čobanov, Mirjana Šmit, Katarina Đozović, Doris Valković, Ena Kokanović Nagy, Bruna Vučak, Janja Benić, Korana Marović.

Fotografkinje: Sanja Jagatić (Sanja Jagatić Photography), Sanja Tušek (Sanja Tušek), Martina Movrić (Martina Movrić), Marija Laća (Marija Laca Photography)

Osnivačica:
Iva Radić
[email protected]

JOURNAL MEDIA D.O.O.
Remetski kamenjak 2e
Zagreb
Tvrtka upisana u sudski registar:
Trgovački sud u Zagrebu, Tt-14/29256-2
MBS: 080948689
OIB: 46023460530
IBAN otvoren u RBA, Petrinjska 59, 10 000 Zagreb
IBAN: HR0724840081107187905
Iznos temeljnog kapitala: 20.000,00 kn
Osoba ovlaštena za zastupanje: Iva Radić Balaban, direktorica

Zatvori