Grad Dubrovnik donio Odluku o ograničenju korištenja jednokratne plastike

Grad Dubrovnik donio Odluku o ograničenju
korištenja jednokratne plastike

U okviru projekta „Plastic Smart Cities” Udruge Sunce, Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na posljednjoj sjednici, 30. kolovoza 2021, usvojilo je Odluku o ograničavanju korištenja jednokratne plastike za Grad Dubrovnik te ustanove i trgovačka društva u (su)vlasništvu Grada.

„Plastic Smart Cities”

Odluka propisuje mjere kojima se u upravnim tijelima te u ustanovama i trgovačkim društvima u (su)vlasništvu Grada Dubrovnika određuje ograničavanje korištenja plastike za jednokratnu uporabu te zamjena određenih predmeta koji se koriste u poslovanju s rješenjima prihvatljivim za okoliš, sve u cilju sprečavanja i smanjenja nepovoljnog utjecaja određenih plastičnih proizvoda na okoliš.Propisano je da se uporaba jednokratne plastike ograničava i za sva javna događanja koja Grad Dubrovnik (su)organizira ili (su)financira. Grad, ustanove i društva dužni su osigurati ili s organizatorom javnih događanja dogovoriti odvojeno prikupljanje otpada na mjestu održavanja, kao i njegov pravovremeni i prikladan odvoz i zbrinjavanje.

Akcijskog plana smanjenja onečišćenja plastikom

Nadalje, pri poslovanju Grada, ustanova i društava od sada potrebno je primjenjivati kriterije i mjerila zelene javne nabave kad god je to moguće. Jedna od mjera propisanih Odlukom odnosi se i na digitalizaciju dokumenata i promoviranje korištenja elektroničkih dokumenata među zaposlenicima, službenicima i namještenicima kad god je to moguće. Donošenjem Akcijskog plana smanjenja onečišćenja plastikom u gradu Dubrovniku za razdoblje 2021. – 2026. u travnju 2021. godine, a čija je provedba započela u lipnju organizacijom dvodnevne radionice, Grad Dubrovnik je postao prvi grad u Hrvatskoj koji ima takav dokument, dok se neke od ovih mjera iz plana primjenjuju i prije donošenja Plana i Odluke.

Akcijski plan donesen je unutar projekta Plastic Smart Cities Croatia, kojem se u listopadu 2020. pridružio i Grad Trogir. Projekti partneri za Plastic Smart City Dubrovnik su: WWF Mediterranean, Udruga Sunce Split i Grad Dubrovnik. Podsjetimo, World Wide Fund for Nature (WWF) pokrenuo je inicijativu Plastic Smart Cities koja podržava gradove i naselja na obali u poduzimanju mjera za zaustavljanje onečišćenja plastikom. Drugi mediteranski i europski gradovi, poput Nice, Izmira, Tangera, Amsterdama i Venecije, također su dio ove inicijative.

Odluka obuhvaća ukupno 10 ključnih mjera:

  • postavljanje spremnika za odvojeno prikupljanje otpada (plastika, papir, staklo, elektronički otpad, biootpad, miješani komunalni otpad i dr.) na prikladna mjesta unutar institucija te odvajanje otpada na mjestu nastanka, kad god je to moguće, kao i osiguravanje adekvatnog otpremanja i zbrinjavanja sveg odvojeno-prikupljenog otpada
  • digitalizacija dokumenata i promoviranje korištenja elektroničkih dokumenata među zaposlenicima, službenicima i namještenicima kad god je to moguće
  • zamjena jednokratnih plastičnih čaša staklenim ili drugim višekratnim čašama
  • zamjena jednokratnih plastičnih slamki višekratnim rješenjima (slamke načinjene od alternativnih materijala poput papira, bambusa, čelika)
  • zamjena jednokratnog plastičnog pribora za jelo i plastičnih žličica za kavu višekratnim metalnim priborom ili raspoloživim alternativama koje se izrađuju od prirodnih i biorazgradivih, odnosno kompostabilnih materijala (drvo, papir, vlakna, šećerna trska, trska bambusa i sl.)
  • osiguravanje mogućnosti korištenja višekratnih šalica na aparatima za kavu i vodu, odnosno potpuno ukidanje korištenja jednokratnih plastičnih čaša
  • osiguravanje nabavke pića i drugih tekućina isključivo u povratnoj ambalaži kad god je to moguće
  • zamjena svih jednokratnih plastičnih vrećica višekratnim platnenim ili papirnatim vrećicama kad god je to moguće
  • postupna zamjena i nabava uredskog pribora i higijenskih potrepština bez plastične ambalaže kad god je to moguće
  • postupna zamjena i nabava sredstava za čišćenje i osobnu higijenu s okolišno prihvatljivim sastojcima (poput prirodnih sredstava za čišćenje) te korištenje proizvoda koje je moguće nadopunjavati u cilju smanjenja stvaranja ambalažnog otpada.

Foto: PR, Unsplash

Učitati još
Zatvori