Kako naučiti dijete da se što bolje organizira

djeca-organizacija3

Da bi vaše dijete odraslo u organiziranu osobu, bitno je da na njegovoj organiziranosti počnete raditi već danas, pa čak i ako je jako maleno, jer ga samo vi tome možete naučiti.

Naravno da dijete ne može preko noći postati uredno i organizirano, ali malo po malo i postat će osoba koja će moći samostalno funkcionirati bez problema. Kako bi dijete učili organizaciji, važno je da obratite pažnju na sljedeće korake… Organizirajte s djetetom njegove igračke prema važnosti, kako bi mu one bitnije u svakom trenutku bile dosupne. Pa tako igračke s kojima se igra svakodnevno stavite na dostupno mjesto i neka se zna da te igračke spadaju u važnu kategoriju.

Sljedeća kategorija su manje važne igračke, a to su one s kojima se dijete igra jednom u mjesec dana, takve igračke stavite na više police, kako se ne bi stvarao nered.

djeca-organizacija1

I treća kategorija neka budu igračke koje nisu važne, a to su igračke s kojima se dijete uopće ne igra. Takve igračke je najbolje donirati onima koji nemaju i koji će ih koristiti. Neka te igračke dijete odvoji zajedno s vama.

Kako bi napravili reda u dječjoj sobi, bilo bi poželjno da dijete naučite da koliko prima toliko treba i davati. Soba će tada prodisati i biti ljepša za život i igranje. Pod primanje i davanje mislim na to, da kada dobije jednu igračkuu, jednu neka donira ili pokloni, naravno onu s kojom se više ne igra. Isto pravilo vrijedi i za odjeću.

djeca-organizacija

Sortirajte igračke u djetetovoj sobi, tako da svaka ima svoju kuću. Neka dijete odluči u kojoj će kući živjeti koja igračka, i na kraju dana će mu lakše kroz igru biti puno lakše pospremiti sve stvari na svoje mjesto. Učite dijete kako da sortira i na koji način da grupira stvari, kako bi mu kada odraste to bio najmanji problem. Igrajte se svakodnevno igre sortiranja i grupiranja, kako bi dijete naučilo.

Neka rutina bude sastavni dio svakog dana! Odredite rutinu djeteta, koje se dijete mora pridržavati svaki dan i budite ustrajni u tome. Koliko god to možda izgledalo monotono, vjerujte za dijete je puno bolje – dijete koje ima rutinu je puno sretnije.

 

Napravite listu obveza koje se moraju ispuniti, a učite i da dijete samo napravi svoju listu. Nakon što se lista napravi, neka se objesi na vidljivo mjesto i nakon svake obavljene dužnosti, neka se precrta i krene dalje.

Neka vam pomogne. Prilikom spremanja za van ili pospremanja kuće, tražite od djeteta pomoć, naravno pomoć koja je u skladu s njegovim uzrastom. Dijete će se osjećati odraslije i ponosnije, a vama će biti lakše.

Učite dijete da ne bude ovisno o stvarima i da se ne veže za stvari, jer one nisu prave životne vrijednosti. To ćete najbolje postići, ako nećete čuvati sve njegove stvari, nego ćete ih se s vremenom postupno rješavati.

Put prema organiziranosti treba biti polagan, vjerojatno ćete isprva naići na otpor, zato nemojte ništa forsirati, jedino budite uporni i trud će se isplatiti! 🙂

Foto: Zara

0