Važnost rane edukacije i učenja od najmanjih nogu

Važnost rane edukacije i učenja
od najmanjih nogu

hureka-edukacijske-kartice-1

Udruga Hureka

Udruga Hureka osnovana je u Hrvatskoj s ciljem da djeci omogući učenje i napredovanje već od najranije dobi, a djeci s neurorazvojnim poremećajima uspješan start i sigurniju budućnost. Budući uspjeh svakog djeteta u mnogočemu se određuje u dobi od rođenja do 7 godine. Tijekom tih ranih godina, koliko je dijete učilo, razvijalo se tjelesno, mentalno, emocionalno i socijalno je ključno. To nije teorija, već činjenica na temelju desetljeća istraživanja o pozitivnim učincima programa rane edukacije.

Djeca koja su uključena u suvremene programe rane edukacije, kroz vrtić ili u krugu vlastitih obitelji, steći će izuzetno velike količine općeg znanja, razviti samopouzdanje, unaprijediti komunikativne vještine i stvoriti podlogu lakšem svladavanju zahtjeva koje će pred njih staviti formalno školsko obrazovanje. Razgovori o važnosti rane edukacije aktualni su već dulje vrijeme, međutim u zadnje vrijeme intenzivno na vidjelo dolazi sve više studija koje otkrivaju sveprisutni disparitet učenja među studentima koji su bili uključeni u programe rane edukacije i onih koji nisu.

Hureka rana edukacija

Zašto rana edukacija?

Nastavnici, političari i roditelji razvijenih zemalja su postali aktivni sudionici u razvoju formalnih programa rane edukacije jer se pretpostavlja kako za 20-30 godina, za djecu koja neće biti uključena u ranu edukaciju će se stvoriti toliki nesrazmjer u znanju da ista neće nikako moći konkurirati na tržištu rada za značajnije pozicije, a na tržištu rada razvijenih zemalja ni za najniže poslove. Optimalno vrijeme za uključivanje u ranu edukaciju je od 4. mjeseca starosti djeteta do polaska u školu.

Zahvaljujući ranoj edukaciji i intervenciji društva svakim danom sve veći broj djece s neurorazvojnim poremećajima se upisuje i završava fakultete. Fenomen stope povrata ulaganja u takvu djecu dugoročno utječe na cjelokupno društvo. Stoga je uvođenje takve djece u program rane edukacije ključno za njihovu budućnost. Optimizacija edukacije u početnim godinama života djeteta je najbolja investicija koju možemo napraviti kao roditelj i kao društvo u cijelosti.

Hureka rana edukacija

Hiper edukacijske kartice

Prvi, sustavno organiziran i vođen program rane edukacije djece u Hrvatskoj su HIPER edukacijske kartice i predškolske mape znanja razvijene su u suradnji s hrvatskim profesorima. Predstavljaju najučinkovitiju metodu učenja i prihvaćene su od strane brojnih svjetskih logopeda, defektologa i psihologa. Brojnim istraživanjima potkrijepljene metode ranog učenja od sada su dostupne i na hrvatskom jeziku.

Programi koji se provode uz pomoć HIPER edukacijskih kartica sadrže 5 stupnjeva, tako da je njihova upotreba dugoročna. Kartice su primjerene za djecu stariju od 1 godine, a mogu se koristiti do polaska u školu.

Hiper paketi sadrže ukupno 240 kartica, 120 slikovnih i 120 kartica s riječima. Kartice su podijeljene u kategorije, kojih ima ukupno 10, a svaka kategorija ima 12 slikovnih i 12 kartica s riječima. Paket sadrži detaljne upute o svakom od 5 stupnjeva programa, te objašnjenje kada se prelazi s jednog na drugi. Na edukacijskim karticama su otisnute slike i riječi. Njihova je namjena višestruka.

Hureka rana edukacija

Dijete putem kartica:

  • uči raspoznavati bića, predmete, znamenitosti, pojave, snalaziti se u prostoru i vremenu…
  • uči kako dati konkretan odgovor na postavljeno pitanje
  • uči kako odrediti pripadnost pojedinoj kategoriji (npr. pčela, mrav spadaju u kategoriju Insekata)
  • svladava povezivati slike s riječima (globalno čitanje)
  • uči čitati metodom globalnog čitanja
  • eliminacijom kartica čiji sadržaj je dijete usvojilo pratimo njegov napredak

Više o ranoj edukaciji i gdje se pobliže upoznati s ovim programom doznajte na službenoj stranici udruge Hureka.

Hureka rana edukacija

Hureka rana edukacija

 

Učitati još
Zatvori