Super akcija za ranu edukaciju djece

Super akcija za ranu edukaciju djece

Hureka, hrvatska udruga koja promiče uvođenje rane edukacije, u suradnji je s HUNS-om, hrvatskom udrugom Nogometni sindikat, pokrenula crowdfunding kampanju s ciljem prikupljanja sredstava za razvoj Hiper programa, interaktivnog softvera za ranu edukaciju i razvoj djece u Hrvatskoj.

U današnje vrijeme roditelji postaju sve aktivniji po pitanju rane edukacije djece. Sve više pohađaju radionice, predavanja i informiraju se kako bi u podučavanju svoje djece bili što uspješniji. No nakon prvobitnog oduševljenja i spoznaje koliko je rana edukacija važna i kako smo mi zapravo glavni ključ budućeg uspjeha naše djece, entuzijazam vrlo brzo splasne. Razlog tomu je činjenica da je većina seminara usmjerena prema edukaciji roditelja i naglašavanju važnosti edukacije, ali kada roditelji trebaju poduzeti nešto u praksi, zapravo ne znaju otkuda krenuti. Priprema materijala za učenje drugi je razlog odustajanja, jer ona zahtijeva opširno znanje, mnogo slobodnog vremena i sa sobom nosi prilično visoke troškove.

Hiper galerija

Hiper softver za ranu edukaciju omogućit će roditeljima da svoju djecu uključe u program rane edukacije od najranije dobi. Praktičan i interaktivan program sam će voditi djecu i roditelje u edukaciji i osigurati im da za manje od 10 minuta dnevno zadovolje visoke ciljeve postavljene suvremenim programima rane edukacije. Djeca koja se uključe u HIPER program rane edukacije steći će izrazito velike količine općeg znanja, razviti samopouzdanje, unaprijediti komunikacijske vještine i stvoriti podlogu za lakše svladavanje zahtjeva koje će pred njih staviti formalno školsko obrazovanje.

Dario Šimić i Mario Jurić, osnivači Nogometnog sindikata u Hrvatskoj, umirovljeni profesionalni nogometaši, među prvima su prepoznali važnost projekta i podržali aktivnosti Hureke usmjerene prema razvoju softvera rane edukacije u Hrvatskoj. Njihova nastojanja da skrenu pozornost na to kako od nogometa može živjeti samo mali broj ljudi, osobito u maloj zemlji kao što je Hrvatska, time su dobila i novu dimenziju. Suradnjom s udrugom Hureka omogućit će svim mladim nogometašima u Hrvatskoj da od rane dobi, kada se počinju baviti nogometom, usporedno grade i obrazovnu podlogu za daljnje školovanje i izgradnju druge karijere, kojom će se moći baviti po završetku profesionalnoga nogometnog puta. Hiper interaktivni softver za edukaciju i razvoj bit će dostupan krajem godine.

Više informacija, kao i službeni televizijski spot, možete pronaći na službenoj web stranici hureka.eu, a crowfunding kampanju možete podržati na indiegogo.com.

Hiper galerija:

Učitati još
Zatvori