Evo zašto je kampanja ‘5 Big Questions’ koju je pokrenula Kate Middleton jako važna za budućnost djece

Evo zašto je kampanja ‘5 Big Questions’ koju je pokrenula Kate Middleton jako važna za budućnost djece

https://www.instagram.com/p/B7543aslqdr/?utm_source=ig_web_copy_link

Vojvotkinja od Cambridgea, Kate Middleton, je već poznata po svom radu na polju mentalnog zdravlja i rada s djecom. Ona svoje vrijeme posvećuje podršci brojnim dobrotvornim organizacijama, od kojih je nekoliko usredotočeno na to da djeci omoguće najbolji mogući početak u životu. Vojvotkinja već nekoliko godina surađuje sa stručnjacima i organizacijama koje zagovaraju važnost pružanja čvrstih psiholoških, socijalnih i emocionalnih platformi za djecu u njihovim najranijim godinama života kako bi podržali njihovo mentalno zdravlje, emocionalnu otpornost i pružili im temelje za voditi zdrav i ispunjen život u odrasloj dobi.

Upravo je iz tih razloga pokrenula kampanju #5BigQuestions. Unutar tih pet velikih pitanja, objedinjena su razmišljanja pojedinaca, organizacija i poduzeća kako bi se u budućnosti mogla izgraditi najzdravija generacija u povijesti. Ovom kampanjom će svima biti omogućeno dati svakom djetetu najbolji početak u životu.

Razgovarali smo sa stručnjakinjom…

Kako bismo otkrili zašto je točno ‘5 Big Questions‘ važna kampanja za sve roditelje i njihovu djecu i kako bismo dobili odgovore na tih istih pet pitanja koja je postavila Kate Middleton, ali u kontekstu Hrvatske, a ne Ujedinjenog Kraljevstva, kontaktirali smo mag. psych. Stelu Krotin, asistenticu programske koordinatorice Hrabrog telefona. U nastavku možete pročitati što nam je sve o ovoj kampanji i potrebama djece rekla psihologica Stela Krotin.

Zašto je kampanja ‘5 Big Questions’ koju je pokrenula Kate Middleton jako bitna za sve roditelje i njihovu djecu?

Dječji razvoj, odgoj i važnost mentalnog zdravlja izrazito su bitne teme o kojima je važno komunicirati. Inicijativa Kate Middleton potiče razgovor o ovim temama i samim time osvještava roditelje o njihovoj važnosti. Što više razmišljaju o pitanjima postavljenima u upitniku „5 Big Questions“, veća je vjerojatnost da se roditelji informiraju o odgovorima na ta pitanja. Time svojoj djeci mogu pružiti sigurno, zdravo i sretno djetinjstvo.

https://www.instagram.com/p/B73fI9bFm68/?utm_source=ig_web_copy_link

“Kampanja ‘5 Big Questions’ je kvalitetna jer se temelji na istraživačkom pristupu”

Osim što potiče razmišljanje i dijalog o roditeljstvu, kampanja „5 Big Questions“ je kvalitetna jer se temelji na istraživačkom pristupu. Kate Middleton i inicijativa Health Together prikupili su mišljenje velikog broja roditelja o važnim roditeljskim pitanjima. Planiraju prosječne roditeljske stavove usporediti s mišljenjem stručnjaka u području dječje psihologije i roditeljstva kako bi vidjeli u kojim područjima se njihova mišljenja razilaze, tj. oko kojih tema su roditeljima potrebni savjeti i edukacija. Na taj način stručnjaci mentalnog zdravlja mogu organizirati edukacije, tribine, napraviti informativne sadržaje točno o onim temama koje su roditeljima najpotrebnije, što čini psihoedukaciju učinkovitom.

# 5 Big Questions

Što smatrate da je najvažnije za to da bi djeca, koja odrastaju danas u Hrvatskoj, živjela sretan život kad odrastu?

Na mentalno zdravlje i zadovoljstvo životom hrvatskih stanovnika utječu brojni faktori. Što se tiče odgojnih i obiteljskih čimbenika, djetetu je važna prisutnost i pažnja roditelja. Djeci su potrebni roditelji koji imaju vremena za njih, spremni su upoznati se s njihovim interesima i potiču otvorenu i opuštenu komunikaciju u obitelji. U današnjem užurbanom svijetu punom obaveza, roditeljima je nekad teško izdvojiti vrijeme koje bi kvalitetno proveli s djecom. No, važno ga je pronaći jer je ono izrazito važno za djetetov osjećaj prihvaćenosti i samopoštovanje.

“Ne postoje loše ili negativne emocije, jer svaka ima svoju svrhu”

Nadalje, djecu je važno naučiti da je u redu izražavati emocije. Emocije svi osjećamo i one postoje s razlogom. Ne postoje loše ili negativne emocije, jer svaka ima svoju svrhu. Ako djetetu šaljemo poruku: „Pristojne djevojčice se ne ljute“, ili :„Dječaci ne plaču“, ono neće naučiti prepoznati i izraziti svoje osjećaje. To djetetu može stvoriti poteškoće u emocionalnom razvoju, izražavanju i uspostavljanju odnosa u odrasloj dobi. 

Također, djeci je potrebna sigurnost. To znači da trebaju odrastati u okolini u kojoj ne doživljavaju niti jednu vrstu nasilja i u kojoj su zadovoljena sva njihova prava (npr. na hranu, higijenu, zdravstvenu skrb, slobodu mišljenja…).

https://www.instagram.com/p/B7oWyePl_U7/?utm_source=ig_web_copy_link

Osim pažnje i sigurnosti, djeci trebaju granice. Važno je da roditelji uspostave pravila o tome koje je ponašanje prihvatljivo, a koje nije. Pritom djeci trebaju jasno objasniti zašto to pravilo postoji i koje su posljedice ako se prekrši. U postavljanju granica roditelji moraju biti konzistentni kako bi dijete dobilo jasnu sliku o tome što smije, a što ne, i kak bi se s vremenom naučilo samokontroli.

Uz sve navedeno, djeci je potrebno slobodno vrijeme. Danas sve češće viđamo djecu koja, uz školu, idu na sportske treninge, u glazbenu školu, uče jezike, idu na različite tečajeve itd. te nemaju slobodno vrijeme za odmor i igru. Izvannastavne aktivnosti su korisne za razvijanje dječjih interesa i vještina, no s njima se ne treba pretjerivati. Djeci treba vrijeme koje nije potpuno strukturirano kada sami mogu odlučiti što žele raditi te tako razvijati maštovitost.

“Treba naglasiti da na djetetov razvoj utječu i priroda i odgoj te ne treba zanemariti niti jedan od ta dva faktora.”

Imaju li priroda ili odgoj veću ulogu u razvoju tijekom djetinjstva?

Istraživanja pokazuju da su neke karakteristike pod većim utjecajem prirode – npr. temperament, ličnost, dok na neke više utječe odgoj – npr. privrženost, odnosi s drugima. Ipak, treba naglasiti da na djetetov razvoj utječu i priroda (genetika, biološki faktori) i odgoj te da ne treba zanemariti niti jedan od ta dva faktora. Priroda djetetu često omogućava određene predispozicije, a o odgoju, tj. odnosima, komunikaciji s roditeljima, poticajima ili prijekorima, postavljenim granicama ovisi koliko i u kojem smjeru će se te predispozicije razviti.

Koje je razdoblje u djetetovom životu najvažnije za stvaranje zdravlja i sreće u odrasloj dobi?

Prema psihologu Eriku Eriksonu, u različitim fazama razvoja djeca i mladi suočavaju se s različitim izazovima i stječu određene kompetencije. Primjerice, dojenčetu je važno da razvije osjećaj povjerenja prema drugima, da se osjeća sigurno i zna da netko o njemu brine. Djetetu starom tri godine važno je da se osjeća samostalnim te mu treba omogućiti da samo donosi neke jednostavne odluke kao koju će majicu odjenuti ili koju će igračku ponijeti u vrtić. Školarcu je važno naučiti radne navike, a tinejdžeru razviti svoj identitet mlade osobe.

U svakoj je razvojnoj fazi važno da dijete ima podršku okoline i da mu ona pomogne da se uspješno izbori s postavljenim izazovima. Razvijanje svih tih kompetencija utječe na mentalno zdravlje i zadovoljstvo životom u odrasloj dobi. Prema tome, ne postoji jedno razdoblje koje je najvažnije za sretan život pa ako kroz njega dijete uspješno prođe, to je garancija da nikad neće imati poteškoće s mentalnim zdravljem. Na mentalno zdravlje utječu sva naša iskustva i zato je bitno djeci osigurati sigurnost i podršku kroz cijelo odrastanje.

“Na mentalno zdravlje utječu sva naša iskustva, i zato je bitno djeci osigurati sigurnost i podršku kroz cijelo odrastanje.”

https://www.instagram.com/p/B83KS-lF5Lq/?utm_source=ig_web_copy_link

Kako mentalno zdravlje roditelja ili njegovatelja utječe na razvoj njihovog djeteta?

Istraživanja pokazuju da poteškoće s mentalnim zdravljem roditelja mogu negativno utjecati na djetetov socijalni i emocionalni razvoj te na mentalno zdravlje samog djeteta. Pogotovo ako roditelj ne traži pomoć i ne radi na tim poteškoćama. Ako je roditelj emocionalno nestabilan, agresivan, ne komunicira s djetetom na primjeren način, dijete uči te obrasce i postoji opasnost će i samo imati neke slične poteškoće. Međutim, to ne znači da roditelji trebaju biti savršeni i ne smiju imati probleme s mentalnim zdravljem. Ono što je važno, jest da roditelji potraže pomoć za sebe ako se ne osjećaju dobro. U Hrvatskoj postoje brojne udruge i ustanove koje se bave upravo psihološkom podrškom roditeljima. U njima roditelji mogu dobiti savjete i prostor u kojem ih netko bez osuđivanja može saslušati, a jedna od njih je Hrabri telefon. Ključno je da se na problemima s mentalnim zdravljem radi i da se o njima komunicira.

Daju li roditelji, društvo ili podijeljena odgovornost između obje stavke, djeci ‘najbolje šanse za zdravlje i sreću’?

Obitelj je djetetu najbliža okolina koja ima najveći utjecaj na njegovu sigurnost i zdravlje. No, na to utječe i cijeli sustav u kojem dijete živi – vrtić, škola, vršnjaci, izvanškolske aktivnosti, zdravstvo, mediji i sl. Zbog toga i roditelji i stručnjaci koji rade s djecom imaju odgovornost da se educiraju o dječjem razvoju i mentalnom zdravlju te primjenjuju provjerene i učinkovite metode u radu s djecom kako bi se djeci osigurale najbolje šanse za zdravlje i sreću.

Foto: Instagram

Učitati još
Zatvori