Kako izgleda eko farma s arhitektonskim potpisom

Kako izgleda eko farma s
arhitektonskim potpisom

SKROZ - Kokošvaroš_foto Ervin Husedžinović_16

U Rakovom potoku, malom naselju u blizini Samobora, nalazi se jedinstveni kokošinjac koji nosi ime Kokošvaroš. Riječ je o farmi za ekološki uzgoj peradi, ali i projektu koji ima turističko-edukativnu svrhu prezentacije uzgoja svim njegovim posjetiteljima. Izravan poticaj investitoru za pokretanje samog projekta i izgradnju Kokošvaroši bio je razgovor s lokalnom djecom vrtićke dobi, koja nisu znala kako točno „nastaju jaja“, što je bilo posebno neočekivano s obzirom na to da se radi o ruralnom okruženju.

Super eko farma kod Samobora

Ideja stvaranja prostora i projekta koji će imati ambivalentnu funkciju te, osim uzgoja peradi, dovoditi posjetitelje u kokošinjac, usmjerila je inicijalno postavljanje koncepta Kokošvaroši: kokošinjac funkcionira kao malo naselje sa svim osnovnim funkcijama u vidu smještajnih jedinica, servisa, trgova, ulica i javnih građevina. Kako bi se omogućio pristup posjetitelju, formirana je „javna“ ulica kojom je stvoren centralni prostor u neposrednom vizualnom kontaktu s kokošinjcem, ali bez ometanja njegove osnovne funkcije uzgoja peradi.. Centralna zona Kokošvaroši namijenjena je kretanju posjetitelja i poljoprivrednika (njihovom hranjenju, čišćenju i brizi o životinjama) dok su okolne zone namijenjene isključivo životu i stanovanju peradi.

 

SKROZ - Kokošvaroš_foto Ervin Husedžinović_17

SKROZ - Kokošvaroš_foto Ervin Husedžinović_18

Ideja projekta je bila preklopiti i pomiriti funkcionalne zahtjeve eko uzgoja, obiteljskog gospodarskog prostora, a kroz suvremeno oblikovanje i primjenu tradicijskih materijala zadržati duh i šarm seoskog kokošinjca.

Kokošvaroš ili Chickenville

U oblikovanju svi objekti precizno prate zadanu funkciju te vrlo stroge parametre i propise o eko uzgoju peradi te su potpunosti prilagođeni boravku kokoši, ali i jednostavnom korištenju i održavanju od strane poljoprivrednika. Korišteni su materijali uobičajeni u izgradnji obiteljskih gospodarskih objekata (neobrađene jelove daske, mreža za kokošinjac), a zbog ograničenog budžeta izvedba je realizirana od strane priučenih bravara, susjeda i prijatelja investitora.

S obzirom na različite funkcije, Kokošvaroš broji 3 različita tipa nastambi, ovisno o namjeni, gdje je u prvoj grupi smješteno ukupno 400 nesilica, u drugoj 100 pilića za tov te u trećoj 30 pilića s kvočkama.

 

SKROZ - Kokošvaroš_foto Marko Mihaljevic_01

SKROZ - Kokošvaroš_foto Marko Mihaljevic_02

Kvočke s pilićima su paviljonski smještene u centralnom dijelu unutar posebno ograđenih objekata s popratnim vanjskim prostorom, dok nesilice, s obzirom na četiri različite vrste, formiraju jednak broj „četvrti“ unutar „naselja“.

Specifičan plan naselja

Zajedničke karakteristike objekata su izdizanje od terena te mogućnost gotovo potpunog otvaranja stranica objekata. Podizanjem jedinica od zemlje dobiven je natkriveni prostor za boravak peradi, dok je otvaranje stranica točnije rasklapanje omogućilo izvlačenje pomičnih ladica(dna) kokošinjca, a time i jednostavno čišćenje.

Najbrojniji tip nastambi namijenjen je nesilicama te je površinski projektiran za 25 nesilica i jednog pijetla, a tlocrtno je podijeljen na dio za spavanje i dio za gnijezda, što se jasno iščitava u volumenu jedinice. Oblikovanje dijela za spavanje je određeno nagibom prečki za stajanje/spavanje kokoši, koje su postavljene na propisanoj horizontalnoj i vertikalnoj udaljenosti, čime je dobiven kut nagiba donje i gornje plohe. Drugi dio objekta stvara intimniji prostor za pozicioniranje gnijezda, koja su istovremeno jednostavno dostupna poljoprivrednicima (te za prezentaciju posjetiteljima) otvaranjem plohe orijentirane prema centralnom dijelu obuhvata.

SKROZ - Kokošvaroš_foto Marko Mihaljevic_03

SKROZ - Kokošvaroš_foto Marko Mihaljevic_04

Drugi tip nastambi je namijenjen kvočki s pilićima, kako bi se nadomjestio broj nesilica u slučaju prirodnog odljeva. Ova zona i smještajna jedinica tlocrtno je formirana mekanim oblim formama, kako se ne bi ometalo kruženje i kretanje posjetitelja, s obzirom na centralni smještaj unutar „naselja“.

Vizualni identitet Kokošvaroši

Treći tip namijenjen je tromim pilićima za u tov, nije imao puno određujućih parametara osim potrebne kvadrature pa prema tome dobiva jednostavan tlocrtno pravokutni oblik s jednostrešnim krovom i ravnom podnom plohom. Oblikovanjem su tako zadovoljene osnovne funkcije – prostor za spavanje te dio natkrivenog vanjskog prostora.

Kao nadogradnja na samu arhitekturu kokošinjca, zbog turističkog aspekta projekta, ali i radi lakše orijentacije samih korisnika u „naselju“, izrađen je i vizualni identitet Kokošvaroši – koja dobiva svoj grb, zastave, imena trgova pa čak i kućne brojeve.

SKROZ - Kokošvaroš_foto Marko Mihaljevic_05

SKROZ - Kokošvaroš_foto Marko Mihaljevic_06

SKROZ - Kokošvaroš_foto Marko Mihaljevic_07

SKROZ - Kokošvaroš_foto Marko Mihaljevic_08

SKROZ - Kokošvaroš_foto Marko Mihaljevic_09

SKROZ - Kokošvaroš_foto Marko Mihaljevic_10

SKROZ - Kokošvaroš_foto Marko Mihaljevic_11

SKROZ - Kokošvaroš_foto Marko Mihaljevic_12

SKROZ - Kokošvaroš_foto Marko Mihaljevic_13

SKROZ - Kokošvaroš_foto Marko Mihaljevic_14

SKROZ - Kokošvaroš_foto Marko Mihaljevic_15

Foto: Bosnić+Dorotić, Marko Mihaljević

Učitati još
Zatvori