Plakati koji će vas iskreno nasmijati

senor 1

Svi koji se bave dizajnom, oglašavanjem i djelatnostima na kreativnoj sceni susreću se s feedbackom naručitelja. Ponekad se čini da klijent i kreativac ne govore istim jezikom. Može li rezultat biti uspješan bez njihovog (spo)razumijevanja?

senor 2

senor 7

Agencija Señor prikupila je zanimljive anonimne osvrte koje su za svoj rad od naručitelja primili domaći kreativci iz raznih agencija te je glumačkom interpretacijom udahnut život pisanom tekstu s ciljem naglašavanja višeznačnosti feedbacka, nespretnosti i podložnosti različitom razumijevanju te je ilustrirana kompleksnost odnosa naručitelj – kreativac.

Prikupljeni materijal su glumci Lana Barić i Damir Markovina vratili u život te iznimno vjerno dočarali kako je to kada dolazi do nerazumijevanja između kreativaca i klijenata tj. naručitelja. Iznimno duhovite osvrte, osim u glumačkoj interpretaciji, možete vidjeti, no i odnijeti kući, u obliku plakata koje još možete nabaviti upitom na Facebook stranicu.

senor 5

senor 8

senor 6

0