Pola stoljeća San Francisca

Galerija Mark Wolfe Contemporary  sa zadovoljstvom predstavlja izložbu “Fifty Years of San Francisco Street Photography, 1965-2015,”.  Izložit će se radovi koji do sada nisu prikazani niti na jednoj izložbi, a koji vjerno dočaravaju život u San Franciscu tijekom zadnjih pedeset godina, sve kroz objektive Maury Edelsteina i Teda Pushinskyja.

t_pushinsky-bg post 3

Ted Pushinksy, ‘Untitled’, 1980.

Tijekom zadnjih pedeset godina, od 60-ih, San Francisco, točnije grad i njegovi stanovnici, žive u stalnoj mijeni, vjerojatno najviše od svih gradova u SAD-u. Fotografi Edelstein i Pushinsky, neovisno jedan o drugome, producirali su doslovce na tisuće fotografija kako bi dokumentirali život i razvoj grada.

san francisco post 4

Maury Edelstein, ‘Untitled (SF Downtown)’, 1987.

Izbor njihovih radova, izloženih na ovoj izložbi, zorno prikazuje da bez obzira na promjene koje donosi vrijeme – auti, odjeća, frizure, moda građana te vizura grada – stanovnici San Francisca ostaju isti. Fotografi svaki za sebe osjećaju grad te su imali isti poriv bilježenja, nikada se nisu sreli ili radili zajedno te je ova izložba prvi doticaj njihovog samostalnog rada.

san francisco slider

Ted Pushinksy, ‘Untitled’, 1977.

Više o izložbi i višedesetljetnim projektima saznajte na Facebook stranici ili web stranici galerije.

North Beach 1982  post 1

Ted Pushinsky

Ted-Pushinsky5-bg post 2jpg

Ted Pushinksy, ‘Untitled’, 1978.

Foto: Facebook

0