Prekrasna izložba o srebru u Poreču

Etnografski muzej Istre-Museo etnografico dell’Istria 18. svibnja otvara izložbu ‘Filigran: srebrna nit od Kosova do Istre’ posvećenu nematerijalnoj i materijalnoj kulturi filigrana koji u Istru ‘ulazi’ posredstvom migracija s Kosova od 1950-ih nadalje.

filigran post 1

Potaknuta misijom Etnografskog muzeja Istre/Museo etnografico dell’Istria, da djeluje kao promotor kulturne različitosti i međukulturnog dijaloga, izložba ‘Filigran: srebra nit od Kosova do Istre’ otvara novo poglavlje u muzeološkoj interpretaciji nematerijalne (i) manjinske kulture Istre. Iste vrijednosti njeguje i istarska kulturna politika temeljena na multikulturalnosti i interkulturalnosti. Izložba je ostvarena kolaborativnim pristupom sa zajednicom osvještavajući tako suvremene muzeološke prakse koje zagovaraju koncept muzeja zajednice i/ili muzeja u zajednici. Naime, upit za prezentacijom i interpretacijom zanata/filigrana dolazi od pripadnika albanske zajednice čija se obitelj bavila filigranom. U tom trenutku i on sam postaje autorom ove izložbe.

filigran post 2

Estetika i bogata simbolika filigrana prisutna je u istarskom javnom prostoru dugi niz godina. Tehnika filigrana poznata je još u Antici, a proširena je cijelim svijetom. Sama riječ filigran (lat. filum-nit i granum-zrno) objašnjava nam tehniku izrade ornamentalnog nakita pomoću finih tankih komada žica kombiniranih s malim kuglicama (granulama). Filigran u Istru prodire trgovačkim vezama s Venecijom, dok filigran, kakvoga danas poznajemo, u Istru ‘ulazi’ sredinom 20. stoljeća s Kosova.

filigran post 3

Danas filigranske radionice gotovo i da ne postoje, jer se zanat zbog mnogobrojnih faktora sveo na prodaju. Tek pokoji filigranar i danas sam izrađuje predmete koje izlaže u svojim vitrinama, a većina njih i dalje vrši popravke zlatnog i srebrnog nakita. Izložba razotkriva potencijale ponovnog razvoja filigrana koji je, prema autorima, moguć zahvaljujući kulturnim politikama okrenutima zaštiti nematerijalne kulture i poticanju rukotvorstva i zanatstva pod okriljem kreativnih industrija. Izložba je otvorena do 1. rujna 2015. godine, a sve informacije o izložbi možete saznati na emi.hr.

0