Kontakti

Svoje upite i prijedloge šaljite na: info@journal.hr

Marketing i prodaja:
Kristina Mišlov
kristina@journal.hr

Željka Sušić
zeljka@journal.hr

 

Novinarke:

Ana-Marija Topolčić
anamarija@journal.hr

Dunja Rudman
dunja@journal.hr

Lucija Zidić
lucija@journal.hr

Nataša Vuk
natasa@journal.hr

Sara Markov
sara@journal.hr

Tea Perić
tea@journal.hr

 

Uredništvo: Nova Ves 11 (Centar Kaptol), 10000 Zagreb

Vanjski suradnici: Ilina Cenov, Lucija Bilandžić Matić, Dijana Kokot, Mile Butorac, Iva Savić, Nina Jurišić, Tatjana Pastuović Klaić, Nataša Rajčević, Tonka Radić Čobanov, Mirjana Šmit, Katarina Đozović, Doris Valković, Ena Kokanović Nagy, Mihaela Kozarić Šebrek, Bruna Vučak, Janja Benić

Fotografkinje: Sanja Jagatić (Sanja Jagatić Photography), Marija Laća (Marija Laca Photography), Sanja Tušek (Foto.hr by Sanja Tušek) Tatjana Bukvić (Tatjana Bukvić)

Osnivačica:
Iva Radić
iva@journal.hr

JOURNAL MEDIA D.O.O.
Remetski kamenjak 2e
Zagreb
Tvrtka upisana u sudski registar:
Trgovački sud u Zagrebu, Tt-14/29256-2
MBS: 080948689
OIB: 46023460530
IBAN otvoren u RBA, Petrinjska 59, 10 000 Zagreb
IBAN: HR0724840081107187905
Iznos temeljnog kapitala: 20.000,00 kn
Osoba ovlaštena za zastupanje: Iva Radić Balaban, direktorica