Kontakti

Svoje upite i prijedloge šaljite na: info@journal.hr

Marketing i prodaja:
Kristina Mišlov
kristina@journal.hr

Željka Sušić
zeljka@journal.hr

Ida Rožman
ida@journal.hr

Glavna urednica:
Hana Bartolović
hana@journal.hr

Izvršna urednica:
Dunja Rudman
dunja@journal.hr

Urednica mode:
Ela Jarni
ela@journal.hr

Novinarke:

Sara Markov
sara@journal.hr

Nora Fabrio Bene
nora@journal.hr

Matea Salopek – Koncul
matea@journal.hr

Ana-Marija Topolčić
anamarija@journal.hr

Uredništvo: Gundulićeva 21, 10000 Zagreb

Vanjski suradnici: Ilina Cenov, Lucija Bilandžić, Dijana Kokot, Mile Butorac, Nina Jurišić, Indira Juratek

Fotografkinje: Sanja Jagatić (Sanja Jagatić Photography), Marija Laća (Marija Laca Photography), Sanja Tušek (Foto.hr by Sanja Tušek)

Osnivačica:
Iva Radić
iva@journal.hr

JOURNAL MEDIA D.O.O.
Remetski kamenjak 2e
Zagreb
Tvrtka upisana u sudski registar:
Trgovački sud u Zagrebu, Tt-14/29256-2
MBS: 080948689
OIB: 46023460530
IBAN otvoren u RBA, Petrinjska 59, 10 000 Zagreb
IBAN: HR0724840081107187905
Iznos temeljnog kapitala: 20.000,00 kn
Osoba ovlaštena za zastupanje: Iva Radić Balaban, direktorica