Kako ponekad stvaramo probleme tamo gdje ih nema

human-lovers-1

Je li vam ikada itko uputio rečenicu poput: „Ti stvarno stvaraš probleme tamo gdje ih nema.“

ili „Kad nema problema ti ih stvoriš niotkuda.“? Ako ste se prepoznali u ovom, sigurno je da prečesto koristite riječ da nešto ne možete ili da je preteško za vas.

Kada smo suočeni s problemom, osjećamo tjeskobu, gorčinu, ljutnju
 i uglavnom vidimo samo negativne strane problema u kojem se nalazimo što nam svakako otežava njegovo rješenje. Fokusirani smo na taj problem i krećemo u analizu, dok nas to sve više udaljava od mogućih rješenja. Kada bi samo riječ problem zamijenili riječju izazov, naša podsvjest mu, iz već naučenih negativnih uvjerenja, više ne bi davala značenje poput „teško je“, „kako ću ga riješiti“ ili „ja ovo ne mogu“ već bi uočili pravu prirodu situacije odnosno izazova u kojem se nalazimo i krenuli tražiti konstruktivne ideje koje će nas dovesti do puta prema rješenju.

human-lovers-3

Danas se sve naziva problemom i prije nego što počnemo razmišljati već donosimo zaključke kako je nešto velik i nerješiv problem i smatramo ga nečim što nas ometa i sputava, dok s druge strane možemo gledati na to kao nešto što nam je dalo priliku da se kroz to ostvarimo i naučimo. Postoji bezbroj primjera koji dokazuju da nije sve uvijek tako „crno“ kako se čini na samom početku i da kroz naše „probleme“ rastemo i da su oni samo naše lekcije – ponekad padnemo, a ponekad naučimo.

Tako je najčešći primjer kada se dogodi da izgubimo posao i kada nam je to, u tom trenutku, vrlo velik šok, pogotovo kada to nismo očekivali, nakon što se ponovno zaposlimo i uvidimo kako je promjena bila dobra za nas, osvijestimo da je posao koji imamo sada za nas bolji i kvalitetniji, kao i primjer kad izgubimo partnera ili prijatelja i unatoč otporu, tuzi i zamjeranju otkrijemo nova poznanstva i okolinu u kojoj se potpuno bolje uklapamo i koja nam puno više odgovara.

human-lovers-4

Kako ne možemo mijenjati svoje izazove, ono što uvijek možemo smo mi sami. Tada naše izazove rješavamo tamo gdje su nastali, u korijenu i djelujemo preventivno. Svaka promjena počinje od izvora i ako mislimo da su naši izazovi nastali u okolini pod utjecajem vanjskih faktora, nećemo niti jedan moći riješiti jer ga rješavamo sa potpuno krive strane. Preuzimajući odgovornost za svoj život dobivamo jedan sasvim drugačiji uvid u rješavanje. Možda ponekad nismo uvijek u potpunosti odgovorni kada padnemo, ali smo definitivno odgovorni za to da li ćemo se i na koji način ustati.

I ako mislimo da će nam netko drugi pomoći, da smo žrtve i da nemamo moć pronaći načina da ustanemo, onda nećemo imati uspjeha i zato prihvaćajući odgovornost za ono što činimo kao i za ono što ne činimo shvaćamo da za sve postoji rješenje i izlaz.

Pogledajte s druge strane situaciju u kojoj se nalazite, svakako zamijenite riječ problem sa riječju izazov, ono što stalno ponavljate da je teško i da ne možete, ponovite si da je moguće, lako i izvedivo, rečenice poput „trebao/trebala bih..“ zamijenite sa mogu i želim i više na „probleme“ nećete reagirati kao na nešto što vam oduzima svu energiju, pažnju i svaki vaš trenutak.

human-lovers-2

Ništa nije u potpunosti lako u početku, no ponavljajući da je nešto jako teško i nemoguće, to doista tako i postaje. Na taj način samo sami sebe sputavamo, otežavamo si i namećemo nešto što nam nije niti potrebno – negativno uvjerenje da ne možemo jer je teško. I zato se upitajte u usporedbi s čim je nešto doista toliko veliko i teško, i pri tom se prisjetite da su čuda doista moguća, događaju se svakoga dana i ne samo „nekom drugom“ već svima nama. Dozvolite si zastati na trenutak, vjerovati u sebe i primjetiti.

Foto: @humanlovers
lakoca-zivljenja.hr
info@lakoca-zivljenja.hr

 

0