Umjetnička fotografska radionica za studente i odrasle

“Drugi kadar” fotografska je radionica sastavljena od teorijskih predavanja, prezentacije multimedijalnih materijala, čitalačkih grupa, terenske nastave i praktičnog rada na osobnom fotografskom projektu koji će na kraju programa biti javno prezentiran.

fotografska radionica

Posebna pažnja posvetit će se osnovnim fotografskim formama poput portreta, pejzaža i umjetničkog koncepta, ali i fotografskim tehnikama i njihovoj uporabi. Namjera je da polaznici kroz radionicu razviju osobni kritički pristup, te stvore osnovu za nastavak samostalnog rada i učenja.

Radionica će se održavati svakog ponedjeljka od 6.4.2015. godine od 18 do 21 sat u zagrebačkom književnom klubu Booksi (Martićeva 14d, Zagreb) u trajanju od tri mjeseca. Pored predavanja planirana je i terenska nastava te posjeti muzejima, kulturnim institucijama i umjetnicima, kao i fotografiranje na terenu. Namijenjena je svim punoljetnim osobama koje već imaju osnovno tehničko znanje o korištenju fotografskog aparata.

drugi kadar

Za prijavu je potrebno poslati kratku biografiju i motivacijsko pismo ne duže od 200 riječi u kojem treba navesti i vaša očekivanja od radionice. Uz prijavu priložite i vaš fotografski portfolio od najviše 20 fotografija ne većih od 2000 px po većoj stranici u jpeg formatu, a prijave se šalju na adresu drugikadar@gmail.com najkasnije do 30.03.2015.

Radionicu organizira Pozitiv+ uz suradnju s književnim klubom Booksa i udrugom Kolektor iz Zagreba., a voditelj radionice je mag. art. Davor Konjikušić.  Sva dodatna pitanja u vezi radionice možete dobiti na telefon 099 8020 533 ili na e-mail adresu drugikadar@gmail.com.

Komentari