Kako djeca najbolje uče govoriti engleski?

Mnogo djece uči engleski većinu svog života, no svejedno ga ne govori tečno. Svi roditelji svojoj djeci žele pružiti bolju sadašnjost i budućnost, ispravno smatraju da rano uvođenje drugog jezika uistinu pridonosi razvoju djetetovog mozga. Realno stanje je da većina djece počinje učiti engleski kao strani jezik kada krenu u školu. Uče čitanje i pisanje i zbog broja učenika u razredu nemaju puno prilika za vježbanje govora. Često se govori njima, ali oni sami zapravo ne moraju odgovoriti. Ponekad vještine čitanja i pisanja imaju prednost pred sposobnosti da govore.

Roditelji se ponekad okrenu privatnoj poduci u kojoj njihova djeca rade jedan na jedan. Iskustvo je pokazalo da kada se jezik podučava u malim grupama s pozadinskim slušanjem, pozitivnim poticanjem i inovativnim igrama, dijete uči bez puno truda.

helen doron

Jezik treba kontekst:
Djeca trebaju kontekst u kojem će govoriti jezik. Mnogo djece koja su bilingualna neće odgovarati svojoj majci ili ocu koji govore engleski, već će koristiti svoj materinji jezik. Ako djeca razumiju što njihov roditelj govori na engleskom zašto moraju koristiti svoj materinji jezik? Odgovor je da jezik treba učiti u društvenom i lingvističkom kontekstu i najbolje se uči u svojoj prirodnoj formi – kroz diskusiju, razgovor i priče.

Na Helen Doron satovima stvara se kontekst za jezik. Počinje se vrlo rano i u malim grupama od 4 do maksimalno 8 djece, a satovi su djeci jako zabavni. Za djecu je pogodno što imaju interakciju s drugom djecom i usto dobivaju individualnu pažnju učitelja. Učitelj ih zaista čuje kako govore i odgovara im. Stvaraju se igre i aktivnosti u kojima djeca moraju koristiti engleski kako bi dobili ono što žele. Kako bi sudjelovali u aktivnosti, oni zapravo moraju proizvesti jezik.

helendoroneng (3)

Naravno, stupanj reakcije ovisi o dobi djeteta. Ako su vrlo mali, stari 2 godine, neće se od njih zahtijevati da govore, ali ako imaju 4, 5 ili 6 godina koristit će se one igre kroz koje će ih se zaista ohrabrivati da komuniciraju. Nikada ih se ne izdvaja i ne stvara se pritisak: ˝TI! Reci mi odgovor?˝.  Ne upire se prst u njih i ne zahtijeva se odgovor jer to djetetu može biti zastrašujuće. Kada je u pitanju igra, djeca ni ne shvaćaju da kroz nju zapravo uče. Način na koji se predstavlja jezik kroz neku igru ili aktivnost potiče djecu da govore. Engleski postaje zabavan, a ne zastrašujuć.

helendoroneng (2)

Lagano učenje kroz zabavu i igre:
Ne očekuje se da djeca govore prije nego što navrše prvu godinu, ali obično u to vrijeme mnogo njih već govori riječi ili fraze. Do godine i pol ili dvije, očekuje se od njih da sve više ponavljaju ono što čuju ili da na satovima čak govore spontano. Djeca su misaona i kreativna; ne govore svoj materinji jezik tako što samo ponavljaju ono što su čuli. Analiziraju ono što dolazi do njih i dolaze do kreativnih i originalnih rečenica. U Helen Doron žele vidjeti da se to događa kroz igre i kroz ono što rade. To nije samo robotsko ponavljanje kao kada učitelj kaže: ˝The cat is here˝ i svi odgovore ˝The cat is here˝. Ne, djeca moraju vidjeti i razumijeti situaciju i reći što je to. Znaju riječi, upotrebljavali su konstrukcije i bez razmišljanja, zato što je to igra, mogu to napraviti, mogu govoriti.

Učenje u malim grupama, pozitivno poticanje i učenje kroz zabavu tri su od četiri elementa ove dokazane metodologije. Učenje mora biti zabavno – glavni je moto metode Helen Doron English.

Želite se uvjeriti kako vaše dijete lako može naučiti engleski jezik i pri tome se zabaviti? Dođite na besplatan ogledni sat na jednu od 22 lokacije u Hrvatskoj – prijavite se ovdje.

Komentari