Zbog čega je yoga toliko rasprostranjena među ženama?

yogazene5

Svaki dan na tisuće žena otvara svoje prostirke i uživa u prakticiranju yoge. U yoga studijima i školama  više od 80% polaznika je ženskog roda dok je yoga industrija (modeli za vježbanje) češće kreirana po potrebama pripadnica „nježnijeg“ spola. Zbog čega je yoga ustvari toliko rasprostranjena među ženama i koje su to dobrobiti ona čini da su se polaznice udeseterostručile u posljednjem desetljeću?

yogazene1

Odgovor je u samoj prirodi ženskog bića – u tome da su žene kompleksne, složene i da im je ponekad i samima teško razumjeti same sebe. No često se zaboravlja kako smo jednako tako čvrsto povezane s prirodom i njenim mijenama, konstantno prolazimo cikluse u toku dana, mjeseca, godina i zbog toga nam prakticiranje yoge može donijeti ravnotežu koja nije uvijek lako održiva, upravo zbog naše prirodne konstitucije. Od nas očekujemo i očekuje se da smo uvijek stabilne, razumne i dostupne, a po svojoj prirodi to nismo.

Yoga nije samo izvođenje položaja – ona se tradicionalno izražava kroz 8 različitih puteva (načina). Objedinjuje smjernice ponašanja prema sebi i prema drugima (yame i niyame), vježbanje (asane), disanje (pranayama), kontemplaciju (pratyahara), vidove meditacije (dharana i dhiyana) te, ukoliko smo dosljedno izvodili prethodnih 7, dostizanje ujedinjenja sa samima sobom i s onime što nas okružuje (samadhi).

yogazene2

Svaki od tih puteva ima različite vidove prakticiranja, posebice vježbanje asana: dinamična yoga, smirujuća joga, yoga za hormone, yoga za trudnice, yoga za stariju dob. Stoga je upravo zbog svoje raznolikosti tako lako prilagodljiva potrebama žena.

“Yoga posjeduje važne elemente za sve faze života žene.”, kaže L. Brizendine, neuropsihijatrica na sveučilištu ‘University of California’ u San Franciscu i liječnica na hormonalnoj klinici. “Za vrijeme radikalnih hormonalnih promjena yoga uvelike može pomoći u održavanju ravnoteže i zdravlja te je upravo tada i najpotrebnija. Kemijske promjene u ženskom tijelu ponekad mogu izazvati potpuni kaos u ponašanju, a istraživanja pokazuju da praksa poput yoge otpušta u krvotok kemijske supstance koje donose opuštanje, zadovoljstvo i ravnotežu.“

yogazene4

Predano prakticiranje yoge podržava žene na psihološkom, emocionalnom i duhovnom planu, no praksu je potrebno prilagoditi našim dubokim potrebama. Drugim riječima – životnoj (biološkoj) fazi i trenutnom stanju u kojem se nalazimo, odnosno kako se osjećamo tog dana.

Upravo će nam yoga najbolje pomoći da osvijestimo svoje tijelo i njegove potrebe. Naučiti promatrati što se događa u našem životu, u našem tijelu, u našim emocijama i umu ključ je koji će nam omogućiti dostići ono najbolje.

Tekst: Sandra Đidara Bianco (www.gaia-yoga.com)
Foto: Instagram @fakander

Komentari