Poznati na otvorenju izložbe ciklusa Mentalni sklop

Sinoć je u zagrebačkoj galeriji Kranjčar otvorena šesta po redu izložba iz ciklusa Mentalni sklop koja predstavlja novi umjetnički par sljedbenik-mentor: Alem Korkut kao sljedbenik te Ivan Kožarić kao mentor. O samoj povezanosti umjetnika publika je mogla saznati iz ugodnog, uvodnog razgovora kustosa izložbe Mladena Lučića i Alema Korkuta.

Loredana Bahoric i Paulina Jazvic

Loredana Bahorić i Paulina Jazvić

Šesta izložba iz ciklusa Mentalni sklop koji se od ožujka ove godine kontinuirano odvija u zagrebačkoj Galeriji Kranjčar, objedinjuje radove barda hrvatske suvremene umjetnosti Ivana Kožarića i jednog od najznačajnijih kipara srednje generacije Alema Korkuta. Ivan Kožarić godinama je radio skulpture slobodnih oblika inzistirajući na nađenim formama kako ih oblikuje priroda, a slična razmišljana sada podastire i Alem pokušavajući u drvu modelirati, odnosno preslikati sitne kamene oblutke koje nalazimo na svakom morskom žalu.

Alem Korkut i Mladen Lučić

Alem Korkut i Mladen Lučić

Kožarić je homo ludens, vječno zaigrani umjetnik koji uporno radi na demistifikaciji medija u kojem se izražava ali paralelno, vrlo ozbiljno, teži bitku umjetnosti, odnosno apsolutnoj umjetničkoj slobodi. Alem Korkut u svojem radu neprekidno propitkuje skulpturu i mogućnosti njezinih manifestacija, bez obzira na medij u kojem se ona realizira. Izrađujući svakodnevno male drvene oblike on ispisuje svojevrstan dnevnik kojim mehaničkim putem zaziva svojevrsnu meditativnu kreativnu pauzu, zrakoprazni prostor za akumuliranje novih ideja i umjetničkih postupaka.

Ana Lederer, Zvonko Maković i Rumjana Meštrović

Ana Lederer, Zvonko Maković i Rumjana Meštrović

Gotovo istu vokaciju nalazimo i u njegovom radu Pareidolia, koji je u stvari video snimka vedrog neba prošaranog kretanjima oblaka. Forme oblaka doista se mogu iščitati kao skulpture, a samo nebo sa svim svojim simboličnim prefiksima ovdje predstavlja uzvišenu modifikaciju kiparstva.

Duje Medić

Duje Medić

I ovaj put među mnogobrojnom publikom nalazila su se zanimljiva lica iz kulturnog i društvenog života Hrvatske: Zvonko Maković, Ana Lederer, Dunja Vejzović, Goranka Vrus Murtić, Rumjana Meštrović, Duško Šibl, Branko Silađin, Nenad Korkut, Daniela Trbović, Ivica Propadalo, Loredana Bahorić te mnogi drugi. Izložba ostaje otvorena do 22.05.2015.

Josip Tešija i Rumjana Meštrović

Josip Tešija i Rumjana Meštrović

Matea Koledić

Matea Koledić

Nenad Korkut s ocem i sestričnom

Nenad Korkut s ocem i sestričnom

Ružak Hodak, JosipTešija i Dijana Sokić

Ružak Hodak, JosipTešija i Dijana Sokić

Foto: Juraj Vuglač

Komentari